Tag

, , , , ,

image

Berapa banyak riwayat yang menyebutkan kemuliaan, kecintaan, juga kekhususan Sayyidatuna Fathimah dalam hati Nabi Saw. Yang mana akan kita lihat dalam riwayat hidupnya (manaqib ini).

Hari-hari pun berlalu, Nabi Saw shalat didalam rumah dan mengajari Sayyidatuna Khadijah, anak-anak perempuannya juga belajar, serta Sayyidatuna Fathimah dalam bimbingan ayahnya yang penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan kemuliaan, ibadah, juga bersimpu di hadapan Allah Swt. Beliau mengajarkan dzikir, juga bagaimana tatacara mengabdi kepada Allah Swt, di umur yang sangat kecil itu ia terdidik untuk naik ke derajat yang tinggi.

Sampai ketika umur Sayyidatuna Fathimah 7 tahun, Allah Swt memerintahkan Nabi Saw menampakkan dakwahnya, “Fasda’ bima tu’mar wa’ridh ‘anil musyrikin.”
Juga diperintahkan untuk memperingatkan keluarganya: “Wa andzir asyirotakal aqrobiin.” Maka Rasulullah Saw melaksanakannya dan menampakkan dakwahnya.

Ketika Nabi Saw menampakkan dakwahnya, Sayyidatuna Fathimah yang umurnya masih kecil tersebut, menjadi gambaran dan suri tauladan dalam dakwah ini.

(Bersambung)

Sumber:
http://anaknyaabi.wordpress.com
• fb: Habib Abdul Qodir Ba’abud

Iklan