Tag

, , ,

Nama : Fatimah Binti
Muhammad Rasulullah
Saw.
T T L : Makkah Al-
Mukarramah,20
Jumadil akhir.
Suku : Qurais,Putri
Bunsu Rasulullah Saw.
Gelar : Az-Zahrah
(Yang Berseri).
Suami : Sayyidina Ali
bin Abi Thalib
Anak : Al Hassan, Al
Hussaein, Muhsin, Ummi Kultsum dan Zainab.
Wafat : 4 Jumadil
awwal 11 H
Usia : 28 tahun
Maqam :
Baqi’,Madinah Al-
Munawwarah.
Sumbangsih :
– Menjadi pendorong
dan motivasi kepada
Rasulullah Saw ketika
dalam tekanan kaum
Qurasi di Makkah.
– Menyediakan
makanan saat
penggalian parit
dalam perang
khandak.
– Selalu siap sedia
dalam membantu
dakwah Rasulullah
Saw.
– Memberi perawatan
bersama-sama para
muslimah kepada
tentara Islam yang
cedera dalam perang
Uhud.
– Membantu dakwah
suami dan
mempersiapkan
persediaan saat akan
ke medan perang.
DLL.
Sifat-Sifat Mulia :
* Sabar dalam
menghadapi
kemwafatan anggota
keluarganya :
Wafatnya Ibunda
tercinta Sayyidah
Khadijah,ditinggal
wafat kakaknya
Sayyidatina
Rokiyah,Zainab dan
Kulthum serta
mengganti peran
Ibundanya merawat
Rasulullah
Saw,wafatnya
Rasulullah Saw.
* Mentaati
Ayahandanya :
menjaga
ayahandanya selepas
kewafatan
ibundanya , Menjaga
makan minum
ayahandanya
sehingga digelari
‘Ummu Abiha’ (Ibu bagi
ayahnya’. Tidak
menikah sebelum
ayahandanya
menikah dengan
Aisyah Rha. Mentaati
keputusan
ayahandanya
walaupun dengan
menerima Mahar yang
tidak mahal.
* Bertanggung jawab
ketika ayahandanya
sedang sakit :
Senantiasa
mendampingi
Rasulullah Saw ketika
sakit. Merawat dan
menjaga makan
minum ayahandanya
ketika sedang sakit.
Ketika berumur 10
tahun,membersihkan
kepala dan punggung
ayahnya dari kotoran
najis yang
dilemparkan oleh kafir
Qurais.
* Tidak
membanggakan diri
walau anak Rasulullah
Saw :
Tidak tammak
menggunakan harta
baitul mal untuk
kepentingan pribadi.
Tidak memaksa
Rasulullah
memberinya khadam
walau ia kesusahan.
Selalu ramah pada
para tamu walau dari
kalangan yatim, orang
miskin atau tawanan
perang dan mampu
menahan lapar walau
tamunya makan.
* Setia pada suami
dari awal pernikahan.
Tidak keluar rumah
jika tanpa izin suami.
tak pernah ingkar
dengan perintah
suami. Mengurusi
pekerjaan rumah
sendiri. Senantiasa
mendukung suami
dalam berdakwah.
* Ridho menjalani
kesusahan :
Sering kekurangan
makanan. Rasul
mengunjungi putrinya
ketika sedang
menumbuk gandum
seraya berkata ‘Wahai
Fatimah,bersabarlah
dalam menghadapi
kesulitan hidup jika
ingin mendapatkan
balasan yang baik di
akhirat’ Beliau berdoa
‘Wahai Allah,yang
mengenyangkan
orang yang lapar dan
menghilangkan
kesempitan.Angkatlah
kedudukan Fatimah’.
* Berhasil mendidik
anak :
Menjadikan anak-
anaknya sholeh/hah
dan tidak pernah
membantah ibunya.
Sayyidina Hasan dan
Husain dipilih menjadi
Sayyidan syahab ahli
jannah 9Pemimpin
para pemuda di surga)
. Sayyidatina Zainab
mendirikan majelis
ilmu khusus wanita
(Ahli Sastra) Dan
banyak keturunannya
menjadi ulama besar
yang tawadhu.
Shollu ala Sayyidina
Muhammad Saw..
Allahumma sholli
wasalim wabarik alaih
wa ala alaih.
Wallahu a’lam.
sumber: catatan facebook

Iklan